Reglement

 

Spelregels seizoen 2017/2018:

 

 1. Een team bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. Er mag onbeperkt worden gewisseld.
 2. Er wordt gepeeld met een normale bal en niet met een zogenaamde plofbal.
 3. Lichamelijk contact is in principe niet toegestaan (ter beoordeling van de scheidsrechter).
 4. Slidings zijn alleen toegestaan als er niemand in de buurt is.
 5. Spelhervattingen, nadat een bal over de boarding is verdwenen, gebeuren in de vorm van een ingooi vanuit de nek waarbij de speler met een voet de boarding dient te raken. Indien de bal op de schuine kanten(ook hoekpunt) van de zijkanten komt is de bal uit.
 6. Vasthouden aan de boarding is niet toegestaan.
 7. Bij iedere spelhervatting dient er 3 meter afstand te worden gehouden en deze moet binnen 5 seconden worden uitgevoerd.
 8. De keeper brengt de bal in het spel d.m.v. een uitworp. Deze hoeft niet onderhands te zijn.
 9. Uit geen enkele worp kan worden gescoord.
 10. Terugspelen op de keeper is toegestaan. De keeper mag de bal niet met de handen beroeren bij terugspelen met de voet. Terugspelen met het hoofd is toegestaan, zodat de keeper de bal in de handen mag pakken. Terugspelen via de boarding is toegestaan, waarna de keeper de bal niet in de handen mag pakken. Uit een ingooi mag de keeper de bal niet in de handen pakken.
 11. De keeper mag onbeperkt mee voetballen.
 12. Waar de bal het plafond raakt volgt een ingooi. Deze ingooi wordt toegekend aan het andere team dan het team dat de bal het laatst speelde of raakte. Deze ingooi wordt genomen op de plek aan de boarding die het dichtst is gelegen onder de plek waar de bal het plafond raakte.
 13. De bal mag nogmaals worden gespeeld, na een vrije trap, door dezelfde speler nadat de bal tegen de boarding werd gespeeld.
 14. Doelpunten kunnen worden gemaakt vanuit het hele veld.
 15. Lichte overtredingen binnen het doelgebied worden bestraft met een vrije trap op de stippellijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. Zware overtredingen binnen de stippel lijn worden bestraft met een shoot out.
 16. Alle vrije trappen zijn directe vrije trappen.
 17. Bij de aftrap moet men wachten op het fluitsignaal, bij andere spelhervattingen is dit niet nodig. De aftrap behoeft niet naar voren te worden gespeeld.
 18. Een shoot out wordt vanuit de middencirkel genomen, alle andere spelers nemen plaats achter de middenlijn. De speler die de shoot out neemt heeft hiervoor maximaal 10 seconden de tijd na het fluitsignaal van de scheidsrechter. Er mag alleen in voorwaartse richting naar het doel worden gedribbeld. De speler mag op het doel schieten of de keeper omspelen (indien de bal de keeper raakt en bal gaat verder richting doel, dan mag men doorgaan). Indien de bal de boarding raakt of de bal terug keert van de keeper is de shoot out over en wordt het spel hervat met een uitworp van de keeper. De keeper mag alleen binnen zijn doelgebied de bal met de handen aanraken. Indien de keeper de bal met opzet buiten zijn doelgebied met zijn handen aanraakt, volgt er opnieuw een shoot out plus 1 minuut tijdstraf voor de keeper. Is er geen opzet in het spel dan volgt er alleen een shoot out (dit ter beoordeling van de scheidsrechter).
 19. Tijdstraffen welke zijn opgelegd gedurende de wedstrijd, vervallen bij het eindsignaal van de wedstrijd. Tot de wedstrijd behoort een eventuele verlenging. Dit betekent dat een speler waarvan de straftijd bij het eindsignaal nog niet is verstreken, mag deelnemen aan een eventuele shoot out serie.
 20. Bij de wedstrijd van de standaard teams(ook dus waarbij 2e/reserve teams aan meedoen) is de laatste minuut voor de scheidsrechter.
 21. Wissels vinden plaats aan de boarding. De wisselspeler mag het veld pas betreden als de andere speler het veld heeft verlaten.
 22. Er zijn tijdstraffen mogelijk van 1(gele kaart) minuut en 2(rechtstreeks rode kaart of na twee keer geel voor dezelfde speler de rode kaart) minuten. Indien wordt gescoord door de partij die in de meerderheid is wordt de straf opgeheven.(zie verder de zaalvoetbal regels).Na een rechtstreekse rode kaart volgt automatisch minimaal 1 wedstrijd schorsing voor de desbetreffende avond dit ter beoordeling van de toernooicommissie.
 23. Spugen op de sportvloer is verboden (tijdstraf 1 minuut).

Toernooireglement 2017/2018.

 1. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNVB, aangevuld met enkele regels van het indoorsoccer (zie spelregels).
 2. Spelers moeten lid zijn van de vereniging voor wie ze uitkomen.
 3. Een speler mag per categorie slechts uitkomen voor één team.
 4. Dit jaar doen de 2e teams van standaard teams wederom mee met de standaard teams vierde/vijfde klassers. Ook kunnen A junioren teams mee doen met de standaard teams vierde/vijfde klassers. Voor deze teams kunnen spelers aan meedoen die niet mee spelen met hun standaard team, spelers mogen slechts voor één team uitkomen, voor het standaard team of voor het tweede team of voor de A junioren (bij de standaard teams).
 5. Bij 35/40 plus teams mag 1 dispensatie speler mee doen, mits deze minimaal dertig jaar is.
 6. Bij de junioren wordt er gespeeld in 2 categorieën. De sterkere en zwakkere teams zijn opgedeeld aan de hand van indelingen van de KNVB veld competities. Er zijn dan ook 2 winnaars per categorie/leeftijdsgroep, al spelen ze sommige categorieën op de finale dag in één poule.
 7. Het eerst genoemde team speelt van links naar rechts vanaf de tribune gezien en heeft de aftrap.
 8. Spelen beide teams in weinig verschillende tenues, dan speelt het eerst genoemde team met hesjes (reserve shirts).
 9. Bij gelijke stand in de poule beslist:
 1. Doelsaldo.
 2. Onderling resultaat.
 3. Aantal gemaakte doelpunten.
 4. Het nemen van drie shoot outs.
 1. Eindigt een finalewedstrijd gelijk dan volgen er drie shoot outs, is de stand hierna nog in evenwicht dan worden de shoot outs om en om genomen door dezelfde drie spelers in dezelfde volgorde tot er een beslissing is gevallen.
 2. Bij niet tijdig aanwezig zijn bij een wedstrijd, volgt een reglementaire nederlaag van 2-0.
 3. Bij niet voorziene omstandigheden beslist de toernooicommissie.
 4. Tegen bovenstaande regels en beslissingen van de toernooicommissie alsmede beslissingen van de scheidsrechters kan geen protest worden aangetekend.
 5. De organiserende vereniging draagt geen enkel risico voor wat betreft diefstal en beschadigingen van eigendommen.
 6. Sportschoenen met zwarte en/of aflatende zolen zijn verboden.
 7. Tijdens het toernooi is het voor deelnemers verboden om alcohol te nuttigen (uitsluiting volgt).
 8. Rookverbod geldt voor het gehele complex.